Clybiau Nofio

Photograph of Swimmer Club swimmer

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Swimming Clubs yn Pwll Rhyngwladol Caerdydd:

Ffoniwch ni ar  02920 729 090 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Clybiau Nofio

Os ydych chi’n angerddol dros nofio ac awydd elfen gystadleuol yn rhan o’ch arferion nofio, mae gennym ni glybiau nofio o ansawdd uchel yn ein canolfannau.  Pa un a ydych chi’n chwilio am her neu’n ceisio gwella techneg eich strôc, mae ein canolfannau’n cynnig amgylchedd diogel a chymdeithasol i wneud hynny! Rydym ni’n chwilio am unigolion brwdfrydig i gymryd rhan mewn clwb nofio gwych!

Gyda sesiynau strwythuredig o ansawdd uchel, rydym ni’n sicr y byddwch chi’n cael budd o fod yn aelod o un o’n clybiau nofio.  Drwy fynychu’r clybiau hyn, sy’n cynnig amgylchedd heriol a chymdeithasol, gallech chi gael eich hyfforddi i arwain y ffordd mewn cystadlaethau a digwyddiadau nofio! Mae ein clybiau yn cynnig llawer mwy na gwersi nofio rheolaidd; maent yn gyfle delfrydol i chi gryfhau eich cyhyrau, gwella eich stamina a’ch chwimder yn y dŵr. 

Beth ddylwn i wisgo?

Byddwch angen gwisg nofio yn ogystal â thywel i sychu eich hun.  Rydym ni argymell pâr o wydrau nofio i sicrhau eich bod chi gallu nofio’n gyfforddus yn y dŵr.  Nid yw hetiau nofio’n hanfodol.  Peidiwch ag anghofio dod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn. 
Working In Partnership