Cic bocsio

Photograph of a Kickboxercise Class

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Kickboxercise yn Pwll Rhyngwladol Caerdydd:

Ffoniwch ni ar  02920 729 090 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Cic bocsio

Mae ein dosbarthiadau cic bocsio yn ffordd hwyl ac egnïol o ymarfer corff!  Mae’r dosbarth heb gyswllt corfforol hwn yn deillio o’r gamp hynod boblogaidd, sef cic bocsio, ond gyda cherddoriaeth a hyfforddwyr i roi mwy o ysgogiad!  Byddwch yn arfer pob rhan o’r corff, gan gynyddu eich stamina a thynhau eich cyhyrau!  Mae cic bocsio yn wych ar gyfer pob gallu; oherwydd pa hiraf yr ydych chi’n dal ati y caletaf y byddwch yn gwthio’ch hun!

Yn ogystal â thynhau holl gyhyrau’r corff a chael sesiwn gyflyru, byddwch chi’n sylwi bod eich balans a’ch ystum wedi gwella, a gwell cydsymudiad llygad-llaw.  Mae cic bocsio yn weithgaredd perffaith ar gyfer rhoi hwb i’ch lefelau egni, gan losgi llawer o galorïau a lleihau straen hefyd!

Beth ddylwn i wisgo?

Rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwisgo dillad sy’n hyblyg ac yn gyfforddus wrth i chi symud, yn ogystal ag esgidiau cyfforddus (megis esgidiau hyfforddi) sy’n cynnig digon o sefydlogrwydd a hyblygrwydd i chi.  Rydym ni hefyd yn eich cynghori’n gryf i ddod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn. 
Working In Partnership