Gwersi Nofio i Fabanod

Photograph of aquazone Baby Swimmers

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Baby Swimming Lessons yn Pwll Rhyngwladol Caerdydd:

Ffoniwch ni ar  02920 729 090 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Gwersi Nofio i Fabanod

Mae sicrhau bod plant cyn oed ysgol yn gyfforddus mewn dŵr yn flaenoriaeth i ni. Rydym yn credu bod nofio’n sgil bywyd sy’n gallu gwella ansawdd bywyd unrhyw un ar gyfer y dyfodol!  Bydd ein hyfforddwyr yn sicrhau eu bod nhw’n dysgu sgiliau nofio gwerthfawr mewn amgylchedd diogel a chroesawgar gyda digonedd o weithgareddau llawn hwyl i ddatblygu eu hyder a’u gallu. 

Mae dysgu sut i nofio yn sgil bywyd gwerthfawr ac mae gwybod bod eich plentyn yn hyderus ac yn gallu ymdopi mewn dŵr yn amhrisiadwy.  Mae ein gwersi’n cynnig amgylchedd croesawgar a llawn hwyl i nofwyr ifanc gymdeithasu a datblygu.  Mae diogelwch yn hollbwysig, ac mae ein hyfforddwyr yn ymroddedig i sicrhau amgylchedd arbennig ar gyfer dysgwyr. 

Beth ddylwn i wisgo?

Bydd angen i’r plant bach gael gwisg nofio yn ogystal â thywel i sychu eu hunain. Rydym ni’n argymell pâr o wydrau nofio i sicrhau eu bod yn gallu nofio’n gyfforddus yn y dŵr a rhoddir het nofio iddynt hefyd. 
Working In Partnership