Dosbarthiadau Dŵr i Fabanod

Photograph of Aqua Babies class

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Aqua Babies yn Pwll Rhyngwladol Caerdydd:

Ffoniwch ni ar  02920 729 090 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Dosbarthiadau Dŵr i Fabanod

Mae ein dosbarthiadau dŵr i fabanod yn ffordd wych o gyflwyno eich babanod i amgylchedd pwll nofio.  Drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau ysgafn, mae’r dosbarth hwn yn ddelfrydol er mwyn eu hymgyfarwyddo â’r dŵr a’r amgylchedd newydd. Gan ddefnyddio caneuon, teganau a gemau rydym ni’n cynnig gweithgareddau adeiladol i hyrwyddo diogelwch yn y dŵr mewn amgylchedd llawn hwyl. 

Rydym ni’n deall bod amgylchedd diogel a hapus yn hanfodol er lles babanod, a dyna pam mae ein dosbarthiadau’n cael eu harwain gan hyfforddwyr cwbl gymwys sy’n cynnig gweithgareddau adeiladol i fanteisio i’r eithaf ar y sesiwn.  Wrth ddarparu gweithgareddau ymarfer corff ysgafn ar gyfer y rhai bach, mae gan rieni’r cyfle i gymdeithasu â rhieni eraill mewn lleoliad croesawgar.  Bydd ein dosbarthiadau ni’n sicrhau bod plant ifanc yn gyfforddus yn y dŵr, a llywio agwedd gadarnhaol tuag at eu datblygu eu gallu o ran cyflawni gweithgareddau dyfrol yn y dyfodol. 

Beth ddylwn i wisgo?

Byddwch chi a’ch plentyn angen gwisg nofio a thywel ar gyfer eich sesiwn. 
Working In Partnership