Dosbarthiadau Cyhyrau’r Canol

Photograph of an Abs Class

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Abs Classes yn Pwll Rhyngwladol Caerdydd:

Ffoniwch ni ar  02920 729 090 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Dosbarthiadau Cyhyrau’r Canol

Mae ein dosbarthiadau cyhyrau’r canol yn ffordd wych o dynhau cyhyrau trafferthus y canol! Mae’r dosbarth yn cynnwys symudiadau, dilyniannau ac arferion penodol wedi’u cyfuno er mwyn rhoi sesiwn wych i chi dynhau cyhyrau’r canol. Hyd yn oed os nad ydych chi wedi mynychu dosbarth o’r blaen ac yn dymuno tynhau eich cyhyrau, mae’r dosbarth hwn yn ddewis amgen i’r gampfa ac yn addas i bobl o bob oedran a gallu.

Gallech chi leihau maint eich canol a thynhau’r cyhyrau drwy ymuno â’n dosbarthiadau cyhyrau’r canol! Yn ogystal â rhoi hwb i’ch lefelau egni, byddwch chi’n teimlo cyhyrau eich canol yn cryfhau ac ardal yr abdomen yn mynd yn feinach.  Dyma ddosbarth gwych i chi ddiffinio eich siâp y ffordd yr ydych chi’n dymuno!

Beth ddylwn i wisgo?

Rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwisgo dillad sy’n hyblyg ac yn gyfforddus wrth i chi symud, yn ogystal ag esgidiau cyfforddus (megis esgidiau hyfforddi) sy’n cynnig digon o sefydlogrwydd a hyblygrwydd i chi.  Rydym ni hefyd yn eich cynghori’n gryf i ddod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn.
Working In Partnership