Cyflyru'r Corff

Mae Cyflyru'r Corff yn ddosbarth effaith uchel sy'n targedu'r corff cyfan drwy ymarferion cryfder, dygnwch ac aerobig. Gan ganolbwyntio ar gryfder, dygnwch cyhyrol a chyflyru ffitrwydd, bydd y dosbarthiadau hyn yn helpu i ddatblygu ffisig cryf a thonnog a gwella eich ffitrwydd cyffredinol.

Day:
Clock Icon
Time:
Timetable Clock Icon {{timeFilterTitle}}
Clirio pob Hidlydd
{{results.paged.showing}}

{{getDateHeading(row.startTime)}}

{{row.sessionName}}

{{getLocationString(row)}}


Dim sesiynau ar gael ar hyn o bryd

YMAELODI
  • Mynediad i'n campfa â 200 o safleoedd ymarfer
  • Pwll nofio 25 ac 20 metr
  • 59 o ddosbarthiadau’r wythnos
  • Opsiynau aelodaeth hyblyg a sefydlog
YMAELODWCH NAWR O £35.00 y mis

Prisiau aelodaeth a phrisiau dydd

Eisoes yn aelod? Mewngofnodwch yma