Canolfan Hamdden y Bont-faen
The Bear Field, Y Bont-faen CF71 7DA

JOIN FOR £5 IN OCTOBER - ENDS 26 OCTOBER

JOIN NOW

Cyfleusterau

 • Campfa 50 Gorsaf
  Gydag offer o'r radd flaenaf a staff brwdfrydig i'ch helpu, ein campfa yw'r lle delfrydol i ddod yn heini! Gallwch dalu bob tro y byddwch yn mynd, neu os ydych am fargen gallwch gofrestru ar gyfer ein haelodaeth ffitrwydd expressions a chael manteision arbennig. Ymhlith y rhain mae sesiwn ymsefydlu am ddim gyda hyfforddwr campfa cymwysedig, yn ogystal â mynediad am ddim i’r pwll nofio*, ystafelloedd ffitrwydd* a dosbarthiadau ffitrwydd*. Rydym am i chi gael y gorau o'ch aelodaeth a dyna pam yr ydym yn cynnig cynllun personol i'ch helpu i wella a chyrraedd eich nodau iechyd a ffitrwydd, yn cynnwys adolygiad 6 wythnos. *Mewn canolfannau hamdden sy'n rhan o'r cynllun
 • Ystafell Iechyd
  Adfywiwch eich hun yn un o'n hardaloedd sba. Mae gennym ardaloedd sba lle gellir ymlacio; yn ddigyfyngiad ac am ddim i aelodau ffitrwydd expressions! Boed eich bod am gael egwyl ar ôl sesiwn galed yn y gampfa, neu dim ond am ymlacio wedi diwrnod caled yn y gwaith, gallwch ddewis o'n sawna, ystafell stêm neu sba (neu'r tri ohonynt) er mwyn ystwytho'r cyhyrau blinedig ac ymlacio. Byddwch yn gadael ein cyfleusterau sba yn teimlo wedi adfywio ac yn iach!
 • Stiwdio Ymarfer Grwp
  Os ydych yn dod ar eich pen eich hun neu gyda ffrindiau, mae ein stiwdio ffitrwydd gr?p yn ddelfrydol ar gyfer dosbarth ffitrwydd! Mae ein rhaglen yn cynnwys dosbarthiadau cylchedau, brwydro corff, pilates a Zumba (i restru dim ond rhai) ac rydym yn sicr y byddwch yn dod o hyd i ddosbarth a fydd yn addas ar gyfer eich nodau ffitrwydd. Mae ein hyfforddwyr cyfeillgar a chroesawgar yno i wneud yn si?r eich bod yn cael y manteision gorau o'ch sesiwn ac yn cael cymaint o hwyl â phosibl wrth wneud hynny! Gallwn sicrhau y byddwch yn gweithio'n galed yn ein sesiynau, ond byddwch yn teimlo'n dda wedi hynny! Cofiwch, pan fyddwch yn cofrestru i ddod yn aelod gyda ffitrwydd expressions, mae'r holl ddosbarthiadau ffitrwydd wedi eu cynnwys yn ogystal â defnydd o'r gampfa a'r ystafell iechyd*.*Mewn canolfannau hamdden sy'n rhan o'r cynllun
 • Neuadd Fach 1 Cwrt
  Cynhelir gweithgareddau’n amrywio o ioga i jiwdo a thenis bwrdd i fowlio ar fat byr yn ein neuadd gweithgareddau, sy'n lleoliad perffaith at gyfer ystod gyfan o ddosbarthiadau a champau. Mae croeso i glybiau, grwpiau ac unigolion ddefnyddio'r neuadd a gydag ystod mor eang o weithgareddau ar gael rydym yn si?r y bydd rhywbeth ar gyfer pawb!
 • Neuadd Chwaraeon 4 Cwrt
  Nid yw byth yn ddiflas yn ein neuadd chwaraeon! Gydag amrywiaeth o weithgareddau i ddewis ohonynt gallwn gynnal pob math o chwaraeon; o bêl-droed 5-bob-ochr, i bêl-fasged, i fadminton! Gall clybiau, grwpiau ac unigolion ddefnyddio ein neuadd chwaraeon ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau - yn cynnwys gymnasteg a chrefft ymladd! Gydag ystod mor wych o weithgareddau rydym yn si?r y bydd rhywbeth ar gyfer pawb!
 • Cyfleusterau i'w Logi

  Yma yng Nghanolfan Hamdden y Bont-faen gallwn ni cyflwyno ein cyfleusterau i chi gyda’r hyblygrwydd i ddarparu eich digwyddiad i berffeithrwydd. Gallwm paratoi ein cyfleusterau ar gyfer achlysuron bach ac agos, i ddigwyddiadau unigol mawr, byddwn yn ymdrechu i greu eich digwyddiad perffaith yn ein canolfan.

   

  Yn flaenorol, mae ein cyfleusterau wedi cael eu llogi ar gyfer digwyddiadau fel partïon, digwyddiadau martial arts , gemau tenis a chystadlaethau badminton sy’n dangos yr amrywiaethein gall ein cyfleusterau arddangos!

   

  Gweler isod am rai o'r cyfleusterau sydd ar gael sydd genym yn ein canolfan:

   

  Neuadd Chwaraeon, Neuadd Fach, ac Stiwdio Ymarfer

   

  Os hoffech drafod neu ofyn am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r cyfleusterau, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni!

Cysylltu â Ni

Canolfan Hamdden y Bont-faen

The Bear Field, Y Bont-faen CF71 7DA
Cyfarwyddiadau
Working In Partnership