Tapddawnsio

Photograph of Sway Dance Tap Shoes

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Tap yn Canolfan Hamdden y Bont-faen:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Tapddawnsio

Tapiwch eich ffordd i’r brig yn ein dosbarth tapddawnsio o ansawdd uchel!  Os ydych chi’n un da am gadw rhythm a’ch bod chi’n angerddol dros bopeth sy’n dechnegol, mae ein dosbarth ni’n fan cychwyn gwych ar gyfer datblygu fel tapddawnsiwr.   Gyda digonedd o le i wella a chyfleoedd gwych i fagu hyder, dymunwn eich croesawu chi i’n dosbarth tapddawnsio Dawns Siglo!

Efallai y bydd yn eich synnu, ond mae tapddawsnio yn cynnig sesiwn ymarfer corff gwerth chweil sy’n llawer o hwyl hefyd! Mae tapddawnsio yn ddawns wych i gryfhau eich coesau a’ch cyhyrau craidd er mwyn sicrhau ystum a siâp corff rhagorol.  Gyda llawer o gyfleoedd i fynegi eich hun ac i ddatblygu, gallech chi fod y Gene Kelley nesaf yn tapio eich hun i’r brig!

Beth ddylwn i wisgo?

Wrth gwrs bydd angen i chi gael pâr o esgidiau tapio!  Rydym ni hefyd yn argymell eich bod chi’n gwisgo legins neu debyg er mwyn sicrhau y gallwn roi’r hyfforddiant gorau posibl i chi o ran alinio a sut i sefyll! Gwisgwch ddilledyn uchaf llac er mwyn bod yn gyfforddus ac yn oer. Peidiwch ag anghofio dod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiynau!
Working In Partnership