Pilates

Photograph of a Pilates Class

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Pilates yn Canolfan Hamdden y Bont-faen:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Pilates

Cryf, ystwyth a thynn – dyna sut yr hoffem ddisgrifio ein hunain. Mae pilates yn ddosbarth a all eich helpu i gyflawni hyn.  Yn seiliedig ar system ymarfer corff sy’n canolbwyntio ar ymestyn a chrynhau’r corff i gyd, byddwch chi’n arfer cyhyrau eich canol, a fydd yn ei dro yn gwneud gwahaniaeth go iawn i siâp eich corff.   Mae wedi’i ddisgrifio fel cyfuniad o ioga a chrefftau ymladd sy’n addas i bob oedran a gallu gan ei fod yn seiliedig ar symudiadau rheoledig.

Mae pilates yn weithgaredd anhygoel i gyflyru a chryfhau cyhyrau’r canol, a fydd yn ei dro yn tynhau’r cyhyrau amgylchynol gan wneud i chi edrych yn gryfach ac yn feinach.  Datblygir hyblygrwydd, ystum a chryfder eich cyhyrau drwy wneud Pilates, yn ogystal â buddiannau meddyliol megis canolbwyntio’n well a llai o straen.  Mae pilates yn ffordd ysgafn o wneud ymarfer corff, sy’n golygu ei fod yn addas i bawb.

Beth ddylwn i wisgo?

Rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwisgo dillad sy’n hyblyg ac yn gyfforddus wrth i chi symud, yn ogystal ag esgidiau cyfforddus (megis esgidiau hyfforddi) sy’n cynnig digon o sefydlogrwydd a hyblygrwydd i chi.  Rydym ni hefyd yn eich cynghori’n gryf i ddod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn. 
Working In Partnership