Crefftau Ymladd

Photograph of Martial Arts

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Martial Arts yn Canolfan Hamdden y Bont-faen:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Crefftau Ymladd

Dyma ffordd hwyl ac egnïol o gael ymarfer corff. Mae crefftau ymladd yn cynnwys amrywiaeth o arferion ymladd yn seiliedig ar gamau disgyblu traddodiadol.  Heddiw, defnyddir crefftau ymladd fel arf am amrywiaeth o resymau gan gynnwys hunan amddiffyn a myfyrdod a hyd yn oed coreograffi.  Mae crefftau ymladd yn ffordd hwyl o ddatblygu sgiliau a chael ymarfer corff, ac mae modd cymryd rhan gan ddefnyddio arfau neu heb ddefnyddio arfau.  Maent yn weithgareddau gwych ar gyfer unigolion o bob oed a cheir cymuned glos a chymdeithasol yn ogystal â nifer o fuddiannau i’ch iechyd a’ch lles.

Mae crefftau ymladd yn enwog am fod yn llesol ar gyfer iechyd meddwl, gan wella hwyliau a mynd i’r afael â straen ac iselder.  Gall cymryd rhan mewn crefftau ymladd wneud i chi  ganolbwyntio’n well drwy gyflawni camau disgybledig.  Ceir buddiannau corfforol hefyd, gyda chyfle i wella eich atblygiadau a’ch cydsymud yn ogystal â thynhau’r cyhyrau a gwell hyblygrwydd. Gall crefftau ymladd fod yn weithgarwch cymdeithasol gwych, ar gyfer cwrdd â ffrindiau newydd a dod yn rhan o gymuned genedlaethol.

Beth ddylwn i wisgo?

Mewn rhai achosion, bydd angen gwisgo dillad arbenigol.  Fodd bynnag, yn gyffredinol rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwisgo dillad llac neu ddillad chwaraeon er mwyn bod yn gyfforddus ac yn hyblyg. Cofiwch hefyd ddod â digonedd o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn.
Working In Partnership