Bowls

Photograph of Outdoor Bowls

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Bowls yn Canolfan Hamdden y Bont-faen:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Bowls

Mae bowls yn gêm sy’n addas i bawb, ni waeth faint oed ydych chi na beth yw lefel eich gallu.  Mae’n gêm gynhwysol a chymdeithasol sy’n cynnwys rholio peli biasedig (pwysol) mor agos â phosibl at belen lai o’r enw y ‘jac’.  Mae’n rhaid canolbwyntio a defnyddio tra-chywirdeb wrth chwarae’r gêm hon, ac oherwydd bod llawer o gynghreiriau a thwrnameintiau, mae digonedd o gyfleodd i gystadlu! Gellir chwarae bowls dan do ac yn yr awyr agored a gellir ei chwarae fel gêm gymdeithasol hamddenol neu mewn clybiau a chynghreiriau cystadleuol.

Mae bowls yn sesiwn ymarfer corff gymharol ddwys sy’n wych ar gyfer pob aelod o’r teulu a ffrindiau fel ei gilydd.  Ceir nifer o fanteision cymdeithasol ynghlwm wrth chwarae bowls gan y byddwch yn aml yn dod yn rhan o gymuned glos o fowlwyr.  Drwy chwarae bowls byddwch chi’n gwella eich cydsymudiad llaw-llygad yn ogystal â datblygu eich gallu meddyliol drwy gynnwys sgiliau a thactegau yn rhan o’ch gêm.

Beth ddylwn i wisgo?

Rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwisgo dillad llac neu ddillad chwaraeon er mwyn peidio â mynd yn rhy boeth ac i sicrhau eich bod mor hyblyg â phosibl.  Byddem yn cynghori eich bod chi’n gwisgo esgidiau addas sy’n gyfforddus ac sy’n eich cefnogi.  Rydym ni hefyd yn argymell eich bod yn dod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn.
Working In Partnership