Canolfan Hamdden y Barri
Stryd Greenwood, Y Barri CF63 4JJ

GET FEBRUARY FOR FREE - OFFER ENDS 31 JANUARY

JOIN NOW

Clubs

  • NERS
    Mae Hamdden Cymunedol Parkwood yn ymrwymedig i annog ffordd o fyw iachach a mwy ymarfer corff ar gyfer y rheiny sydd ei angen fwyaf . Mae'r Cynllun Atgyfeirio Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer Corfforol yn fenter o Lywodraeth Cymru gyda'r nod i wneud ymarfer corff yn ffordd newydd o fyw i bobl sy'n dioddef o broblemau iechyd ym Mro Morgannwg. Mae’r cyfnod cychwynnol o 16 wythnos yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau llawn hwyl i'ch helpu chi ddod yn fwy gweithgar . Gosodir targedau a chaiff cynnydd ei fonitro, ac ar ddiwedd o’r 16 wythnos bydd y tîm yn trafod gyda chi sut y gallwch barhau i gyflawni eich nodau ymarfer corff trwy wneud gweithgareddau corfforol yn rhan allweddol o'ch bywyd. Gall unrhyw un 16 oed a throsodd gael eu cyfeirio gan eu meddyg teulu. Gall achosion o atgyfeirio gynnwys: pwysedd gwaed uchel, colesterol uchel , diffyg gweithgarwch corfforol , y risg o glefyd y galon , gordewdra , osteoporosis , clefyd siwgr, problemau iechyd meddwl , a materion rheoli pwysau. Os ydych chi’n teimlo eich bod yn gymwys i gael cyfraddau gostyngol trwy y rhaglen yma , neu i trafod unrhywbeth yn bellach, cysylltwch â'ch meddyg teulu neu ffoniwch y Tîm Atgyfeirio Ymarfer Corff ar 01446 403000 a dewiswch eich canolfan agosaf .

Cysylltu â Ni

Canolfan Hamdden y Barri

Stryd Greenwood, Y Barri CF63 4JJ
Cyfarwyddiadau
Working In Partnership