Zumba

Photograph of Zumba Dancers!

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Zumba yn Canolfan Hamdden y Barri:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Zumba

Wrth wneud Zumba, anghofiwch am y sesiwn ymarfer corff ac ymunwch â’r parti! Dyma’r dosbarth dawnsio llawn egni sy’n galluogi pobl ledled y wlad i gadw’n heini wrth bartio.  Mae Zumba yn ddosbarth dawnsio hynod boblogaidd gyda rhythmau egsotig gan gynnwys curiadau Lladinaidd a rhai rhyngwladol. Ymgollwch yn y gerddoriaeth a chadw’n heini yn ein dosbarthiadau Zumba.

Mae Zumba yn sesiwn wych ar gyfer ymarfer pob rhan o’r corff, a’r rhan orau yw’r ffaith na fydd yn teimlo fel baich! Byddwch yn teimlo’n hyderus a llawn egni ar ôl dim ond un sesiwn Zumba, ac rydym ni’n sicr y byddwch chi’n ôl am ragor! Mae Zumba yn eich gwneud i chi ysu am ragor. Mae ganddo gasgliad ymroddedig o bobl yn ei ddilyn ac mae’n ffordd wych o gymdeithasu a chwrdd â ffrindiau newydd mewn amgylchedd hwyliog a chyfeillgar.

Beth ddylwn i wisgo?

Wrth hyfforddi, rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwisgo dillad cyfforddus gyda digon o hyblygrwydd ac esgidiau addas, megis esgidiau ymarfer, sy’n eich cadw’n sefydlog.  Peidiwch ag anghofio dod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiynau.
Working In Partnership