Pêl foli

Photograph of Volleyball

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Volleyball yn Canolfan Hamdden y Barri:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Pêl foli

Mae pêl foli yn gamp gystadleuol a chymdeithasol, lle y caiff dau dîm gwrthwynebol eu gwahanu gan rwyd ac yn gallu sgorio pwyntiau drwy daro’r bêl i’r llawr ar ochr y tîm arall. Mae’n gêm llawn egni ffrwydrol lle’r ydych chi’n neidio ac yn deifio i gadw’r bêl yn yr awyr.  Mae’n llawer o hwyl gydag ysbryd tîm gwych!

Mae pêl foli yn gamp ragorol ar gyfer lleddfu tensiwn a straen drwy losgi calorïau a thynhau cyhyrau drwy’r corff i gyd yr un pryd.  Gallwch wella eich cydsymud llygad-llaw yn fawr iawn drwy chwarae pêl foli, ac mae’n gamp dda ar gyfer cynnal esgyrn a chymalau iach.

Beth ddylwn i wisgo?

Rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwisgo esgidiau cyfforddus a dillad chwaraeon ysgafn a chyfforddus i fod mor hyblyg â phosibl ac i sicrhau nad ydych chi’n mynd yn rhy boeth.  Peidiwch ag anghofio dod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn.
Working In Partnership