Tennis Bwrdd

Photograph of Table Tennis

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Table Tennis yn Canolfan Hamdden y Barri:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Tennis Bwrdd

Mae tennis bwrdd yn gêm bleserus llawn hwyl, lle y mae 2 neu 4 chwaraewr yn taro pêl ysgafn yn ôl ac ymlaen gan ddefnyddio racedi tennis bwrdd.   Gall pawb o bob oedran, rhyw, cefndir cymdeithasol ac ethnig fwynhau tennis bwrdd, sy’n golygu ei bod hi’n gamp groesawgar a chynhwysol!

Mae tennis bwrdd yn gamp gyflym a chyffrous lle’r ydych chi’n defnyddio ffrwydradau o egni. Mae’n wych ar gyfer gwella amser ymateb, cydsymudiad a balans.  Mae’r gamp yn un gystadleuol a diddorol, gan ddatblygu’r gallu i feddwl yn glir a rhagweld symudiadau.  Gall manteision cymdeithasol enfawr fod ynghlwm wrth dennis bwrdd, gan eich galluogi chi i ddod â ffrindiau gyda chi a gwneud rhai newydd hefyd, fel y gall pawb fwynhau! Ychydig iawn o bryderon iechyd a diogelwch a geir o ganlyniad i’w natur siriol, ac nid oes angen llawer o sgiliau arnoch i fwynhau gêm!

Beth ddylwn i wisgo?

Rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwisgo esgidiau cyfforddus a dillad chwaraeon ysgafn a chyfforddus i fod mor hyblyg â phosibl ac i sicrhau nad ydych chi’n mynd yn rhy boeth.  Peidiwch ag anghofio dod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn.
Working In Partnership