Nofio i Gadw’n Heini

Photograph of fitness swimmers

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Swim For Fitness yn Canolfan Hamdden y Barri:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Nofio i Gadw’n Heini

Mae nofio i gadw’n heini yn ein canolfan yn ddelfrydol ar gyfer y rhai hynny sy’n dymuno gwella eu lefelau ffitrwydd yn y dŵr.  Gyda llwybrau ar gael er hwylustod i chi, gallwch chi berffeithio eich strôc a’ch techneg gyda nofwyr eraill o’r un meddylfryd.  Mae nofio i gadw’n heini ar gael i unigolion o bob gallu gyda’r bwriad o wella eich iechyd a’ch lles cyffredinol. 

Mae nofio i gadw’n heini yn weithgarwch gwych i wella dycnwch a stamina cardiofasgwlaidd.  Mae’r dŵr yn cefnogi eich corff ac yn darparu gwrthiant yr un pryd, gan roi sesiwn ymarfer corff wych i chi.  Drwy ddefnyddio ein llwybrau nofio i gadw’n heini byddwch chi’n gwella eich gallu aerobeg ac yn cynnal ffordd o fyw sy’n heini ac sydd ynddo’i hun yn cynnwys nifer o fanteision iechyd i’r corff cyfan. 

Beth ddylwn i wisgo?

Byddwch angen gwisg nofio yn ogystal â thywel i sychu eich hun.  Rydym ni argymell pâr o wydrau nofio i sicrhau eich bod chi gallu nofio’n gyfforddus yn y dŵr.  Nid yw hetiau nofio’n hanfodol.  Peidiwch ag anghofio dod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn. 
Working In Partnership