Dawns Siglo

Photography of Sway Dancers!

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Sway Dance yn Canolfan Hamdden y Barri:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Dawns Siglo

Os hoffech chi gadw’n heini wrth ymarfer corff mewn amgylchedd cymdeithasol a llawn hwyl, dewch i gymryd rhan yn un o’n dosbarthiadau Dawns Siglo.  Gallwch ddysgu sgiliau, symudiadau dawns a thechnegau newydd gyda’n hyfforddwyr cymwys a fydd wrth law i’ch arwain a sicrhau eich bod chi’n elwa’n llawn ar bob sesiwn.  I gael gwybod yn union pa fathau o ddawns sydd ar gael yn eich stiwdio ddawns agosaf, cysylltwch â ni dros y ffôn neu drwy e-bost, a bydd aelod o’r tîm Dawns Siglo yn hapus i ateb eich ymholiad!

Mae dawnsio yn ffordd wych o gadw’n heini, cael sesiwn ymarfer corff wych a gofalu am eich llesiant cyffredinol.  Cynhelir ein holl ddosbarthiadau mewn amgylchedd hwyl a chymdeithasol lle y gallwch wneud ffrindiau newydd a rhyngweithio gyda phobl o’r un meddylfryd.   Bydd ein dosbarthiadau dawns bywiog a llawn hwyl hefyd yn eich cadw chi’n heini ac yn eich arwain at ffordd iachach o fyw.  Felly gofynnwch y cwestiwn i chi eich hun – pam na fyddwch chi’n cymryd rhan mewn dosbarth Dawns Siglo?

Beth ddylwn i wisgo?

Mae dillad yn dibynnu ar y gweithgaredd, fodd bynnag rydym ni’n eich cynghori chi’n fawr i ddod â digonedd o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn!
Working In Partnership