Dosbarthiadau Camu

Photograph of a Step Class

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Step Classes yn Canolfan Hamdden y Barri:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Dosbarthiadau Camu

Mae’r dosbarth camu hwn yn ddosbarth ffitrwydd llawn hwyl sy’n defnyddio llawer o egni lle’r ydych chi’n perfformio amrywiaeth o symudiadau aerobeg gan ddefnyddio ‘llwyfannau’ i wella’ch sesiwn ymarfer corff! Ni waeth eich oedran, eich gallu na’ch profiad, mae’r dosbarth camu yn weithgaredd cynhwysol sy’n addas i bawb. Bydd ein dosbarthiadau bywiog yn sicrhau eich bod chi’n gwella eich ffitrwydd, cael sesiwn ymarfer corff gwerth chweil, a chael amser gwych gyda’n hyfforddwyr ysgogol!

Nid yw’n syndod bod dosbarthiadau camu mor boblogaidd, oherwydd yr holl galorïau y gallwch eu llosgi mewn un sesiwn yn unig! I roi hwb go iawn i’ch lefelau egni, bydd ein dosbarth camu yn helpu i gynyddu eich stamina, tynhau holl gyhyrau eich corff (yn enwedig eich coesau), yn ogystal â lleddfu ychydig o straen!  Bydd ein hyfforddwyr cymwys yn darparu rhaglen a fydd yn cynnig sesiynau ymarfer corff buddiol a all wneud gwahaniaeth mawr i’ch ffitrwydd cyffredinol.

Beth ddylwn i wisgo?

Rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwisgo dillad sy’n hyblyg ac yn gyfforddus wrth i chi symud, yn ogystal ag esgidiau cyfforddus (megis esgidiau hyfforddi) sy’n cynnig digon o sefydlogrwydd a hyblygrwydd i chi.  Rydym ni hefyd yn eich cynghori’n gryf i ddod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn. 
Working In Partnership