Spigio

Photograph of a Skipping Class

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Skipping yn Canolfan Hamdden y Barri:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Spigio

Gallwch fanteisio ar ein cyfleusterau i wella eich stamina a’ch gallu aerobeg.  Mae sgipio yn sesiwn gardio wych gan ddefnyddio rhaff neidio, sy’n gwella eich ffitrwydd mewn ffordd hwyl a phleserus.

Drwy sgipio, rydych chi’n cynyddu cyfradd curiad y galon, gan roi sesiwn aerobeg wych i chi.  Byddwch chi’n cryfhau eich coesau a’ch breichiau drwy neidio’n barhaus dros y rhaff, a byddwch hefyd yn arfer cyhyrau’r canol.  Bydd hyn yn ei dro yn gwella eich ystum, yn cryfhau eich cyhyrau ac yn gwella eich dygnwch.  Yn ychwanegol at yr holl fuddiannau hyn, byddwch chi hefyd yn gallu gwella eich cydsymudiad llygad-llaw a’ch gallu i ganolbwyntio.

Beth ddylwn i wisgo?

Rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwisgo dillad sy’n hyblyg ac yn gyfforddus wrth i chi symud, yn ogystal ag esgidiau cyfforddus (megis esgidiau hyfforddi) sy’n cynnig digon o sefydlogrwydd a hyblygrwydd i chi.  Rydym ni hefyd yn eich cynghori’n gryf i ddod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn. 
Working In Partnership