Hoci

Photograph of Hockey

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Hockey yn Canolfan Hamdden y Barri:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Hoci

Mae hoci’n llawer o hwyl ac nid yw’n syndod ei fod yn hynod boblogaidd ar draws y byd.  Wrth chwarae hoci, mae dau dîm yn ceisio bod yn gyfrwysach na’i gilydd, gan symud y bêl â thrachywiredd i rwyd y tîm gwrthwynebol a defnyddio sgiliau cydsymud gwych gyda ffon Hoci a phêl.  Mae ysbryd tîm ar ei ben ei hun yn rheswm gwych i chwarae hoci, gan gydweithio i gyflawni nod cyffredin:  Ennill!

Mae’r gêm gystadleuol a phoblogaidd hon yn cynnig sesiwn ymarfer corff cardiofasgwlaidd rhagorol, sy’n cyflawni canlyniadau corfforol gwych ac yn rhoi cyfle i chi ryngweithio’n gymdeithasol.  Mae gwaith tîm yn elfen hanfodol o’r gêm ar gyfer datblygu cyfathrebu rhwng chwaraewyr.  Gyda’ch gilydd byddwch chi’n gwella eich cryfder a’ch ystwythder yn ogystal â dysgu sut i wneud penderfyniadau sydyn i barhau â’r gêm gyflym.

Beth ddylwn i wisgo?

Rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwisgo esgidiau cyfforddus megis esgidiau ymarfer neu esgidiau cae bob tywydd, a dillad chwaraeon ysgafn a chyfforddus i fanteisio i fod mor hyblyg â phosibl ac i sicrhau nad ydych chi’n mynd yn rhy boeth.  Byddem ni hefyd yn argymell eich bod yn dod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn.
Working In Partnership