Cyhyrau’r Canol a Hyblygrwydd

Photograph of a Core and Flexibility Class

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Core and Flexibility yn Canolfan Hamdden y Barri:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Cyhyrau’r Canol a Hyblygrwydd

Bydd y dosbarth hwn wirioneddol yn arfer eich cyhyrau, gan arwain at gael corff siapus! Bydd y dosbarth unigryw hwn yn canolbwyntio ar ymarferion ar gyfer cyhyrau’r canol ac ymarferion i wella hyblygrwydd.  Mae’r dosbarth cyhyrau’r canol a hyblygrwydd yn addas i bawb, ni waeth beth eich gallu neu lefel ffitrwydd.  Gall pawb elwa ar ganol cryfach a bod yn fwy hyblyg!

Mae gwell balans, sefydlogrwydd, ystwythder a siâp corff a mwy yn fanteision y gallech chi eu cael drwy fwynhau ein dosbarthiadau cyhyrau’r canol a hyblygrwydd.  Heriwch ddisgyrchiant gydag un o’n dosbarthiadau a chodi eich ysgwyddau, eich asgwrn cefn a’ch canol er mwyn sicrhau ystum rhagorol.

Beth ddylwn i wisgo?

Rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwisgo dillad sy’n hyblyg ac yn gyfforddus wrth i chi symud, yn ogystal ag esgidiau cyfforddus (megis esgidiau hyfforddi) sy’n cynnig digon o sefydlogrwydd a hyblygrwydd i chi.  Rydym ni hefyd yn eich cynghori’n gryf i ddod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn.
Working In Partnership