Cardio Tennis

Cardio Tennis!

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Cardio Tennis yn Canolfan Hamdden y Barri:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Cardio Tennis

Mae Cardio Tennis yn weithgaredd grŵp newydd llawn hwyl gydag ymarferiadau sy’n cynnig sesiwn ymarfer corff llawn egni i bawb o bob gallu.  Mae Cardio Tennis yn cynnwys cynhesu’r cyhyrau, sesiwn gardio ac oeri’r cyhyrau.  Os ydych chi eisiau canfod ffordd newydd, iach o gadw’n heini a llosgi calorïau, dylech roi cynnig ar Cardio Tennis.

Mae’r rhai sy’n cymryd rhan yn yr hyfforddiant aerobeg yn cynyddu cyfradd curiad y galon yn gyson.  Gallwch losgi mwy o galorïau nag mewn gêm sengl neu ddwbl o dennis.  Rydych chi’n gwneud cyfnodau byrion o ymarfer corff dwys a chymryd egwyl bob yn ail, bron yn debyg i hyfforddiant egwyl.  Mae’n weithgaredd grŵp llawn hwyl lle y mae chwaraewyr o bob gallu yn mwynhau chwarae tennis gyda’i gilydd.  Wrth i chi “chwarae” tennis, y prif ffocws yw cael sesiwn ymarfer corff wych.

Beth ddylwn i wisgo?

Dylech chi wisgo dillad chwaraeon neu ddillad ysgafn sy’n gallu anadlu i beidio â mynd yn rhy boeth ac i sicrhau eich bod mor hyblyg â phosibl.  Rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwisgo esgidiau addas megis esgidiau ymarfer i sicrhau eich bod mor gyfforddus â phosibl.  Peidiwch ag anghofio dod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn.
Working In Partnership