Dosbarthiadau Bocsio

Photograph of a Boxing Class

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Boxing Exercise Classes yn Canolfan Hamdden y Barri:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Dosbarthiadau Bocsio

Mae ein dosbarthiadau bocsio yn ffordd hwyl ac egnïol o wneud ymarfer corff!  Byddwch yn ymarfer eich corff yn llawn, yn cynyddu eich stamina ac yn tynhau eich cyhyrau drwy gyflawni ymarferon sy’n ymwneud yn benodol â bocsio.  Mae ein dosbarthiadau bocsio yn wych ar gyfer pawb o bob gallu. Maent yn eich galluogi chi i wthio eich hun, ac i ysgogi eich hun i gyflawni eich nodau ffitrwydd gyda gwybodaeth a chymorth gan ein hyfforddwyr.

Mae ein dosbarthiadau bocsio yn ffordd hwyl ac egnïol o wneud ymarfer corff!  Byddwch yn ymarfer eich corff yn llawn, yn cynyddu eich stamina ac yn tynhau eich cyhyrau drwy gyflawni ymarferon sy’n ymwneud yn benodol â bocsio.  Mae ein dosbarthiadau bocsio yn wych ar gyfer pawb o bob gallu. Maent yn eich galluogi chi i wthio eich hun, ac i ysgogi eich hun i gyflawni eich nodau ffitrwydd gyda gwybodaeth a chymorth gan ein hyfforddwyr.

Beth ddylwn i wisgo?

Rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwisgo dillad sy’n hyblyg ac yn gyfforddus wrth i chi symud, yn ogystal ag esgidiau cyfforddus (megis esgidiau hyfforddi) sy’n cynnig digon o sefydlogrwydd a hyblygrwydd i chi.  Rydym ni hefyd yn eich cynghori’n gryf i ddod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn.
Working In Partnership