Pêl-fasged

Photograph of Basketball

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Basketball yn Canolfan Hamdden y Barri:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Pêl-fasged

Mae pêl-fasged yn gêm fedrus a chyflym gyda phwyslais mawr ar waith tîm.  Mae dau dîm gwahanol yn chwarae yn erbyn y naill a’r llall ac yn ceisio pasio, driblo a thaflu’r bêl drwy’r rhwyd.  Y tîm sydd â’r nifer fwyaf o bwyntiau sy’n ennill.  Mae pêl-fasged yn weithgaredd hwyl a chynhwysol i bawb, sy’n rhoi digon o gyfle i chi ddangos symudiadau gwych!

Mae pêl-fasged yn wych ar gyfer datblygu cryfder, cyflymder ac ystwythder.  Mae’n sesiwn ymarfer corff cardiofasgwlaidd ragorol sy’n golygu ei bod yn ddewis gwych i gadw’n heini.  Ceir nifer o fuddiannau cymdeithasol ynghlwm wrth chwarae pêl-fasged hefyd; gan eich galluogi chi i gydweithio ag eraill i gyflawni un nod gyffredin.  Gall natur gynhwysol pêl-fasged roi hwb enfawr i’ch hyder, yn enwedig os ydych yn llwyddo i wthio’r bêl yn galed drwy’r rhwyd! 

Beth ddylwn i wisgo?

Rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwisgo esgidiau cyfforddus a dillad chwaraeon ysgafn a chyfforddus i fod mor hyblyg â phosibl ac i sicrhau nad ydych chi’n mynd yn rhy boeth.  Peidiwch ag anghofio dod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn.
Working In Partnership