Dawnsio Stryd

Photograph of Sway Dance Street Dancers!

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Street Dance yn Canolfan Hamdden Penarth:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Dawnsio Stryd

Ewch ati ddawnsio, neidio, llithro a chwifio eich corff yn ein dosbarth dawnsio stryd llawn egni! Rydym ni’n croesawu unigolion o bob oedran a gallu i ddod i ddangos eu symudiadau gorau i ni ac i ddysgu rhai newydd! Mae rhywbeth i bawb; gan gynnwys dawnswyr profiadol a dechreuwyr. Dewch i gymryd rhan yn y genre dawns mwyaf poblogaidd yn y DU!

Mae dawnsio stryd yn ffordd wych o gymdeithasu a chymysgu gyda phobl eraill sydd â diddordeb mewn dawnsio – yn union fel chi! Mae’n sesiwn ymarfer corff wych ac yn ffordd wych o gadw’n heini a thynhau’r cyhyrau!  Cewch gyfle i ddangos eich symudiadau gorau chi yn ogystal â chael ambell awgrym a dysgu ambell dric gan ddawnswyr stryd eraill!

Beth ddylwn i wisgo?

Rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwisgo dillad llac, sy’n ddigon cyfforddus i neidio, troelli a dawnsio ynddynt! Rydym ni hefyd eisiau i chi ofalu am eich traed talentog, felly dewch ag esgidiau addas sy’n rhoi digon o gefnogaeth, megis esgidiau ymarfer.  Rydym ni’n argymell yn gryf eich bod chi’n dod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn.
Working In Partnership