Sboncen a Phêl raced

Photograph of Squash

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Squash and Racketball yn Canolfan Hamdden Penarth:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Sboncen a Phêl raced

Mae sboncen a phêl raced yn weithgareddau raced dan do gwych, y gallwch wneud ffrindiau newydd a chadw’n heini! Pa un a ydych chi’n chwilio i leddfu straen ar ôl gwaith drwy chwarae gêm gymdeithasol, neu chwarae’n gystadleuol mewn cynghrair neu dabl, mae gan ein cyrtiau sboncen rhywbeth i’w gynnig i chi.  Os ydych chi’n ddechreuwr, dewch i roi cynnig arni, bydd ein tîm yn y ganolfan yn hapus i rannu unrhyw fanylion hyfforddi â chi.  Edrychwn ymlaen at eich gweld chi ar y cwrt yn fuan! 

Yr hyn sy’n dda am sboncen a phêl raced yw y cewch sesiwn ymarfer corff unigol wrth gystadlu yn erbyn eraill!  Hefyd, bydd y gweithgareddau hyn yn sicr o wella eich cyflymder, eich ystwythder a’ch stamina.  Afraid dweud, mae llu o fanteision meddyliol a chorfforol ynghlwm wrth chwarae sboncen a phêl raced, felly pam na rowch chi gynnig arni?

Beth ddylwn i wisgo?

Gwisgwch esgidiau ymarfer nad ydynt yn marcio’r cwrt.  Rydym hefyd yn argymell eich bod chi’n dod â dillad chwaraeon ysgafn sy’n gallu anadlu a digonedd o ddŵr i chi ei yfed. 
Working In Partnership