Sbin

Photograph of a Spinning Class

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Spin yn Canolfan Hamdden Penarth:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Sbin

Sbinio yw’r gweithgaredd ffitrwydd dan arweiniad hyfforddwr sy’n tyfu mewn poblogrwydd ar draws y genedl! Mae’r rhai sy’n cymryd rhan yn seiclo nifer o feiciau llonydd mewn stiwdio ffitrwydd ochr yn ochr â hyfforddwyr rhagorol a thrac sain gwych. Rydym wedi creu rhaglen o ddosbarthiadau sbinio sydd â rhywbeth i bawb; pa un a ydych chi’n ddechreuwr sy’n chwilio am rywbeth newydd neu’n rhywun sy’n chwilio am sesiwn ddycnwch galed. Mae sbinio yn ffordd wych o gadw’n heini ac aros yn heini!

Mae sbinio yn sesiwn gardio wych sy’n eich galluogi chi i gryfhau eich cyhyrau a gwella eich ffitrwydd a’ch dygnwch!  Nid yn unig y bydd ein dosbarthiadau sbin yn rhoi sesiwn ymarfer corff gwerth chweil sy’n addas i’ch gallu, bydd hefyd yn rhoi cyfle i chi gwrdd â sbinwyr eraill.  Dylech chi roi cynnig ar ein dosbarthiadau o leiaf unwaith, ac rydym ni’n sicr y byddwch chi’n dod yn ôl!

Beth ddylwn i wisgo?

Rydym yn argymell eich bod chi'n gwisgo dillad chwaraeon ysgafn sy'n gallu anadlu ac esgidiau priodol megis esgidiau ymarfer sy'n ddigon sefydlog. Efallai yr hoffech ystyried dod â menig seiclo i osgoi cael pothelli ar eich dwylo. Rydym ni'n argymell yn gryf eich bod chi'n dod â digonedd o ddŵr yn ystod eich sesiwn.
Working In Partnership