Pêl-rwyd

Photograph of Netball

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Netball yn Canolfan Hamdden Penarth:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Pêl-rwyd

Mae pêl-rwyd yn un o’r chwaraeon mwyaf poblogaidd i fenywod. Nid yw’n syndod bod menywod o bob oed a lefel ffitrwydd yn cymryd rhan. Mae pêl-rwyd yn cynnig amgylchedd gwych i gymdeithasu gyda phobl o’r un meddylfryd, gan ei wneud yn gêm wirioneddol gynhwysol.  Mae gwaith tîm hyd yn oed yn fwy hanfodol oherwydd ceir ardaloedd dynodedig ar gyfer eich safle a dim ond am 3 eiliad y cewch afael yn y bêl! Dim ond 7 chwaraewr sydd ar bob tîm, felly bydd angen i chi redeg yn gyflym, osgoi, neidio a throelli er mwyn cael y bêl drwy’r rhwyd!

Mae pêl-rwyd yn gêm gymdeithasol sy’n eich gorfodi i weithio fel tîm! Gallwch wneud ffrindiau gwych mewn tîm ac ennill gemau gwych yn y pen draw!  Ceir nifer o fuddiannau o ran ffitrwydd ynghlwm wrth chwarae pêl-rwyd gan eich bod yn cael sesiwn gardio yn ogystal â gwella eich hyblygrwydd a’ch ystwythder. Gall unrhyw un gymryd rhan, beth bynnag fo’u taldra, oedran neu allu.

Beth ddylwn i wisgo?

Rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwisgo esgidiau cyfforddus a dillad chwaraeon ysgafn a chyfforddus i fod mor hyblyg â phosibl ac i sicrhau nad ydych chi’n mynd yn rhy boeth.  Peidiwch ag anghofio dod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn.
Working In Partnership