Cyrsiau Achubwr Bywyd

Photograph of Lifeguard

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Lifeguard Courses yn Canolfan Hamdden Penarth:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Cyrsiau Achubwr Bywyd

Mae gweithio fel achubwr bywyd yn wasanaeth cyhoeddus anhygoel sy’n gallu magu hyder a diogelu bywydau pobl mewn dŵr, ar ddŵr neu wrth ymyl dŵr. Mae bod â chymhwyster achub bywyd yn sgil rhagorol a fydd o fudd i chi am weddill eich bywyd.  Caiff ein cyrsiau cynhwysfawr eu darparu gan hyfforddwyr cymwys ac maent yn dilyn meysydd llafur y Gymdeithas Achub Bywyd Frenhinol er mwyn sicrhau ansawdd, gofal, a rhagoriaeth.  Bydd y sgiliau y byddwch chi’n eu hennill o’r cyrsiau achub bywyd o fudd i chi am weddill eich oes ac yn helpu i hyrwyddo diogelwch yn y dŵr ac achub bywydau yn y pen draw.  Gall dod yn achubwr bywyd cymwys drwy ddilyn ein cyrsiau eich arwain at rôl sydd â llawer o gyfrifoldeb ac yn aml gall agor drysau i ddatblygu o fewn y diwydiant hamdden.  

Ceir nifer o fuddiannau ynghlwm wrth fod yn achubwr bywyd; yn gyntaf ac yn bennaf y sgiliau bywyd gwerthfawr y byddwch yn eu dysgu megis cymorth cyntaf, Adfywio Cardio-pwlmonaidd, a thechnegau achub.  Byddwch chi hefyd yn cael budd personol megis cynnal a gwella lefelau ffitrwydd,  wrth i chi gael eich annog i ddilyn ffordd o fyw sy’n iach ac yn heini.  Ar ôl cwblhau cwrs achub bywyd, bydd manteision i’ch iechyd meddwl, gan gynnwys gallu ymdopi’n dda dan bwysau, gallu gweithio’n dda mewn tîm a magu hyder yn eich gallu - i enwi dim ond rhai!

Beth ddylwn i wisgo?

Trefnir gofynion penodol o ran dillad ymlaen llaw, ond fel rheol byddwch chi angen gwisg nofio, tywel a digonedd o ddŵr i’w yfed. 
Working In Partnership