Dosbarthiadau ‘Corff’ Les Mills

Photograph of a Body Class

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Les Mills 'Body' Classes yn Canolfan Hamdden Penarth:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Dosbarthiadau ‘Corff’ Les Mills

Manteisiwch ar ein hamrywiol ddosbarthiadau a sesiynau ymarfer corff Les Mills. Gyda llawer o amrywiadau at eich dant chi, rydym ni’n sicr y byddwch chi’n dod o hyd i’r dosbarth perffaith i fodloni eich nodau iechyd a ffitrwydd.  Mae dosbarthiadau yn cynnwys rhai corfforol dwys iawn a rhai ffitrwydd balans ysgafnach.  Dewch i elwa ar ein cyfleusterau am sesiwn ymarfer corff wych sy’n sicr o roi hwb i’ch hunan-barch a’ch grymuso.  PWMPIO’R CORFF: Mae’r sesiwn codi pwysau ar gyfer y corff i gyd, PWMPIO’R CORFF, yn addas i unrhyw un sydd eisiau bod yn feinach, sydd eisiau tynhau eu cyhyrau a chadw’n heini – yn gyflym!   YMLADD GAN DDEFNYDDIO’R CORFF: Dyma sesiwn ymarfer corff heb gyswllt corfforol sy’n defnyddio llawer o egni, a ysbrydolir gan grefftau ymladd.  Dyrnwch, ciciwch a threwch eich ffordd i ffitrwydd.  BALANS Y CORFF: Bydd y dosbarth hwn sy’n seiliedig ar ioga yn gwella eich meddwl, eich corff a’ch bywyd.  Cryfhewch eich corff i gyd a gadewch yn teimlo’n ddigynnwrf a gyda meddwl clir.  YMLADD GAN DDEFNYDDIO’R CORFF: Bydd y dosbarth ffitrwydd hwn sy’n defnyddio llawer o egni ac yn cynnwys symudiadau ar gyfer dechreuwyr a rhai sydd wedi bod wrthi ers amser hir, yn sicrhau eich bod chi’n heini ar gyfer bywyd bob dydd.  Gall amrywiaeth y dosbarthiadau mewn canolfannau fod yn wahanol

Gallech chi elwa ar nifer fawr o fuddiannau iechyd a ffitrwydd wrth fynychu’r dosbarthiadau hyn. Nid yn unig y byddwn ni’n gallu eich helpu chi i gyflawni eich nodau colli pwysau drwy hyfforddiant cardio a chryfder, byddwch chi hefyd yn gallu lleihau straen a blinder.

Beth ddylwn i wisgo?

Rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwisgo dillad sy’n hyblyg ac yn gyfforddus wrth i chi symud, yn ogystal ag esgidiau cyfforddus (megis esgidiau hyfforddi) sy’n cynnig digon o sefydlogrwydd a hyblygrwydd i chi.  Rydym ni hefyd yn eich cynghori’n gryf i ddod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn. 
Working In Partnership