Nofio Llawn Hwyl

Photograph of fun swimmers

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Fun Swimming yn Canolfan Hamdden Penarth:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Nofio Llawn Hwyl

Mae nofio’n llawer o hwyl ac ym mhob un o’n canolfannau, mae diogelwch, goruchwyliaeth a mwynhad yn flaenoriaethau gennym! Mae nofio llawn hwyl yn weithgaredd delfrydol yng nghwmni ffrindiau neu’r teulu; mae’n gyfle i bawb fwynhau. 

Mae nofio yn weithgaredd llawn hwyl i’r teulu! Mae’n ffordd wych o gael ymarfer corff a chadw i symud!  Mae’n weithgaredd cymdeithasol a llawn hwyl sy’n rhoi hwb i’ch hyder!

Beth ddylwn i wisgo?

Byddwch angen gwisg nofio yn ogystal â thywel i sychu eich hun.  Rydym ni argymell pâr o wydrau nofio i sicrhau eich bod chi gallu nofio’n gyfforddus yn y dŵr.  Nid yw hetiau nofio’n hanfodol.  Peidiwch ag anghofio dod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn. 
Working In Partnership