Codi hwyl

Photograph of Sway Dance Cheerleaders!

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Cheerleading yn Canolfan Hamdden Penarth:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Codi hwyl

Mae codi hwyl yn ddewis amgen i ddawnsio traddodiadol sy’n llawn egni, hwyl a chyffro!  Cymerwch ran yn un o’n dosbarthiadau codi hwyl er mwyn dysgu sut i wneud ffurfiannau, styntiau a chwympiadau bywiog. Byddwch chi’n gadael ein dosbarthiadau gyda digon i wenu yn ei gylch ar ôl sesiwn codi hwyl gyda’n hyfforddwyr cymwys.

Mae codi hwyl yn sesiwn ymarfer corff wych, gan ddatblygu eich hyblygrwydd a’ch cryfder craidd drwy ymestyn rhannau o’r corff yn rheolaidd a thrwy arfer styntiau gwahanol.  Byddwch yn sicr o gwrdd â ffrindiau newydd yn ein sesiynau. Mae codi hwyl yn weithgaredd cymdeithasol ac mae’n wych ar gyfer adeiladu tîm – byddwch chi’n cefnogi’ch gilydd yn llythrennol! Byddwch chi’n sylwi ar eich hyder yn tyfu wrth i chi neidio a chwympo i berffeithio’r grefft o godi hwyl! 

Beth ddylwn i wisgo?

Wrth hyfforddi, rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwisgo dillad cyfforddus gyda digon o hyblygrwydd ac esgidiau addas, megis esgidiau ymarfer, sy’n eich cadw’n sefydlog.  Peidiwch ag anghofio dod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiynau.
Working In Partnership