Ballet i blant bach

Photograph of Sway Ballet Shoes!

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Ballet Tots yn Canolfan Hamdden Penarth:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Ballet i blant bach

Bwriad y gwersi ballet i blant bach yw cyflwyno plant rhwng 2 a 5 oed i ballet mewn amgylchedd diddorol a llawn hwyl.  Byddant yn dysgu sgiliau sylfaenol o ran ballet, ac ymarfer corff yn gyffredinol, er mwyn rhoi sylfaen gadarn iddynt ar gyfer eu gwersi ballet yn y dyfodol!

Bydd y plant bach wrth eu boddau’n gwneud ffrindiau newydd ac yn cymdeithasu mewn grŵp cyfeillgar a llawn hwyl.   Yn ystod eu dosbarthiadau, byddant yn gallu cael llawer o ymarfer corff llawn hwyl a chychwyn deall symudiadau a therminoleg ballet.  Mae’r dosbarth hwn yn fan cychwyn ardderchog ar gyfer dyfodol ym myd ballet.

Beth ddylwn i wisgo?

Byddwch chi angen gwisgo leotard a theitiau (twtwau yn ddewisol) yn ogystal ag esgidiau ballet.  Peidiwch ag anghofio dod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiynau.

 

 
Working In Partnership