Aerobeg yn y Dŵr

Photograph of Aqua Aerobics Class

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Aqua Aerobics yn Canolfan Hamdden Penarth:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Aerobeg yn y Dŵr

Mae Aerobeg yn y Dŵr yn ddosbarth ffitrwydd hynod egnïol sydd llawn hwyl lle’r ydych chi’n perfformio amrywiaeth o symudiadau yn y pwll a ddangosir i chi gan ein hyfforddwyr ysgogol!  Ni waeth faint oed ydych chi, beth yw eich gallu na faint o brofiad sydd gennych chi, mae’r dosbarth aerobeg yn weithgaredd cynhwysol sy’n addas i bawb. Bydd ein dosbarthiadau egnïol yn sicrhau eich bod chi’n gwella eich ffitrwydd, yn ymarfer eich corff i’r eithaf, ac yn cael amser gwerth chweil!

Mae’r dosbarth Aerobeg yn y Dŵr yn berffaith ar gyfer llosgi braster a rhoi hwb gwirioneddol i’ch egni. Bydd ein dosbarth aerobeg yn eich helpu i wella eich stamina, tynhau pob cyhyr yn eich corff, yn ogystal â lleddfu straen!  Mae’r dŵr yn ychwanegu ymwrthedd a chefnogaeth ar gyfer sesiwn ymarfer corff heriol.  Mae ein hyfforddwyr cymwysedig yn cynnig rhaglen fanteisiol a all wneud gwahaniaeth mawr i’ch ffitrwydd cyffredinol. 

Beth ddylwn i wisgo?

Byddwch angen gwisg nofio yn ogystal â thywel i sychu eich hun.  Rydym ni argymell pâr o wydrau nofio i sicrhau eich bod chi gallu nofio’n gyfforddus yn y dŵr.  Nid yw hetiau nofio’n hanfodol.  Peidiwch ag anghofio dod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn. 
Working In Partnership