Gwersi Nofio i Oedolion

Photograph of aquazone Adult Swimmers

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Adult Swimming Lessons yn Canolfan Hamdden Penarth:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Gwersi Nofio i Oedolion

Nid yw byth yn rhy hwyr i ddysgu sut i nofio! Ein nod yw darparu’r gwersi nofio gorau posib; gan annog pawb o bob gallu i gymryd rhan a rhoi’r hwb perffaith ar gyfer nofio annibynnol yn y pen draw. Mae’n rhaid bod yn 16 oed neu’n hŷn ac rydym ni’n croesawu dechreuwyr yn ogystal â rhai sy’n dymuno gwella i ddatblygu eu gallu cyffredinol.  Bydd gennych ddigon o amser i ofyn cwestiynau a’r cyfle i ddatblygu wrth eich pwysau ei hun.  Mae Aquazone yn dilyn camau penodol (1-7) i ddatblygu dysgwyr yn raddol i fod yn nofwyr gwych.

Bydd ein gwersi nofio Aquazone ar gyfer oedolion yn datblygu hyder, gallu, a sgiliau unigolyn mewn amgylchedd dyfrol.  Mae dysgu sut i nofio yn sgil bywyd a all wella ansawdd eich bywyd drwy weithgarwch corfforol ac mae ein hyfforddwyr yn ymroddedig i’ch helpu chi fodloni eich nodau.  Ar ben hynny, mae nofio’n llawer o hwyl gyda digonedd o gyfleoedd i chi ddatblygu! 

Beth ddylwn i wisgo?

Byddwch angen gwisg nofio yn ogystal â thywel i sychu eich hun.  Rydym ni argymell pâr o wydrau nofio i sicrhau eich bod chi gallu nofio’n gyfforddus yn y dŵr.  Nid yw hetiau nofio’n hanfodol.  Peidiwch ag anghofio dod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn. 
Working In Partnership