Pêl-droed 5 bob ochr

Photograph of 5-a-side football

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda 5-a-side football yn Canolfan Hamdden Penarth:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Pêl-droed 5 bob ochr

Dyma’r gêm brydferth!  Dewch i un o’n canolfannau i gael gêm bêl-droed 5 bob ochr sy’n chwim ac yn ddifyrrwch pur! Mae pêl-droed 5 bob ochr ychydig yn wahanol o ran cyfleusterau, hyd a niferoedd – ond dyna sy’n ei wneud mor gyffrous!  Mae’n gyfle gwych i gymdeithasu gyda’ch ffrindiau neu i gystadlu yn erbyn tîm arall.  Mae pêl-droed 5 bob ochr yn un o’r chwaraeon gorau gan ei fod ar gyfer pawb o bob oedran a gallu!

Yr hyn sy’n wych am bêl-droed 5 bob ochr yw’r ffaith eich bod chi’n cael sesiwn ymarfer corff wych heb sylwi hyd yn oed! Mae pêl-droed 5 bob ochr yn gymaint o hwyl a byddwch chi’n gwella eich stamina, eich cryfder a’ch ystwythder bob amser yr ydych chi’n chwarae.  Afraid dweud, ceir buddiannau gwych ynghlwm wrth bêl-droed 5 bob ochr gyda gweithio mewn tîm yn un ohonynt! Mae pêl-droed 5 bob ochr yn llawer o hwyl, mae’n lleddfu straen, yn gyfle i gael ymarfer corff ac yn weithgaredd gwych i’w wneud gyda’ch ffrindiau!

Beth ddylwn i wisgo?

Fe’ch argymhellir i wisgo esgidiau addas megis esgidiau cae pob tywydd neu esgidiau ymarfer.  Ni chaniateir unrhyw esgidiau stỳds na llafnau ar y cae pêl-droed 5 bob ochr dan do na’r cae pêl-droed 5 bob ochr yn yr awyr agored. Rydym ni hefyd yn eich cynghori i ddod â chrimogau, menig gôl geidwad, bibiau lliw, a phêl-droed! Dylech hefyd ddod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn.
Working In Partnership