Canolfan Hamdden Llanilltud Fawr
Ham Lane, Llanilltud Fawr CF61 1TQ

GET FEBRUARY FOR FREE - OFFER ENDS 31 JANUARY

JOIN NOW

Cyfleusterau

 • Campfa 40 Gorsaf
  Gydag offer o'r radd flaenaf a staff brwdfrydig i'ch helpu, ein campfa yw'r lle delfrydol i ddod yn heini! Gallwch dalu bob tro y byddwch yn mynd, neu os ydych am fargen gallwch gofrestru ar gyfer ein haelodaeth ffitrwydd expressions a chael manteision arbennig. Ymhlith y rhain mae sesiwn ymsefydlu am ddim gyda hyfforddwr campfa cymwysedig, yn ogystal â mynediad am ddim i’r pwll nofio*, ystafelloedd ffitrwydd* a dosbarthiadau ffitrwydd*. Rydym am i chi gael y gorau o'ch aelodaeth a dyna pam yr ydym yn cynnig cynllun personol i'ch helpu i wella a chyrraedd eich nodau iechyd a ffitrwydd, yn cynnwys adolygiad 6 wythnos. *Mewn canolfannau hamdden sy'n rhan o'r cynllun
 • Pwll Nofio 17.5m
  Mae nofio yn sgil bywyd bwysig ac mae ein pwll dysgwyr yn amgylchedd delfrydol ar gyfer dysgu! Mae ein rhaglen nofio Aquazone, sydd wedi ei achredu gan yr ASA, yn cynnig gwersi ar gyfer pob oed a gallu a bydd yn gwneud yn si?r y byddwch chi a'ch teulu'n gallu nofio'n dda. Unwaith y byddwch yn teimlo'n ddiogel yn y d?r, cynigwn aelodaeth nofio am £23 y mis ar gyfer y rheiny sydd am ddefnyddio'r pwll yn rheolaidd a hefyd sesiynau hamdden cyson ar gyfer y rhai hynny sydd am gael ychydig o hwyl!
 • Neuadd Chwaraeon 4 Cwrt
  Nid yw byth yn ddiflas yn ein neuadd chwaraeon! Gydag amrywiaeth o weithgareddau i ddewis ohonynt gallwn gynnal pob math o chwaraeon; o bêl-droed 5-bob-ochr, i bêl-fasged, i fadminton! Gall clybiau, grwpiau ac unigolion ddefnyddio ein neuadd chwaraeon ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau - yn cynnwys gymnasteg a chrefft ymladd! Gydag ystod mor wych o weithgareddau rydym yn si?r y bydd rhywbeth ar gyfer pawb!
 • Stiwdio Ffitrwydd Grwp
  Os ydych yn dod ar eich pen eich hun neu gyda ffrindiau, mae ein stiwdio ffitrwydd gr?p yn ddelfrydol ar gyfer dosbarth ffitrwydd! Mae ein rhaglen yn cynnwys dosbarthiadau cylchedau, brwydro corff, pilates a Zumba (i restru dim ond rhai) ac rydym yn sicr y byddwch yn dod o hyd i ddosbarth a fydd yn addas ar gyfer eich nodau ffitrwydd. Mae ein hyfforddwyr cyfeillgar a chroesawgar yno i wneud yn si?r eich bod yn cael y manteision gorau o'ch sesiwn ac yn cael cymaint o hwyl â phosibl wrth wneud hynny! Gallwn sicrhau y byddwch yn gweithio'n galed yn ein sesiynau, ond byddwch yn teimlo'n dda wedi hynny! Cofiwch, pan fyddwch yn cofrestru i ddod yn aelod gyda ffitrwydd expressions, mae'r holl ddosbarthiadau ffitrwydd wedi eu cynnwys yn ogystal â defnydd o'r gampfa a'r ystafell iechyd*.*Mewn canolfannau hamdden sy'n rhan o'r cynllun
 • Neuadd Gweithgareddau
  Cynhelir gweithgareddau’n amrywio o ioga i jiwdo a thenis bwrdd i fowlio ar fat byr yn ein neuadd gweithgareddau, sy'n lleoliad perffaith at gyfer ystod gyfan o ddosbarthiadau a champau. Mae croeso i glybiau, grwpiau ac unigolion ddefnyddio'r neuadd a gydag ystod mor eang o weithgareddau ar gael rydym yn si?r y bydd rhywbeth ar gyfer pawb!
 • Ardal Chwarae Meddal
  Mae gennym gyfleusterau rhagorol ar gyfer plant ifanc yn ein canolfan hamdden, yn cynnwys ein hardal chwarae meddal! Gallwn gynnig amgylchedd llawn hwyl ac apelgar i'ch plentyn gyda digon o deganau lliwgar a gweithgareddau. Gyda lleoliad diogel gallwn sicrhau y byddant yn cael hwyl ddiddiwedd gyda'n tîm!
 • Ystafell Gyfarfod
  Boed eich bod yn cyflwyno, darparu sesiynau ymarfer wedi’u canolbwyntio neu’n cynnal cyfarfodydd tîm, mae ein hystafell yn ddelfrydol i chi. Mae’r ystafell gyfarfod yn addas ar gyfer defnydd personol neu fusnes; rydym yn hyblyg, yn barod ac yn aros i’ch cynorthwyo chi gyda’ch cyfarfod.
 • Cyfleusterau i'w Logi

  Yma yng Nghanolfan Hamdden Llanilltud Fawr gallwn ni cyflwyno ein cyfleusterau i chi gyda’r hyblygrwydd i ddarparu eich digwyddiad i berffeithrwydd. Gallwm paratoi ein cyfleusterau ar gyfer achlysuron bach ac agos, i ddigwyddiadau unigol mawr, byddwn yn ymdrechu i greu eich digwyddiad perffaith yn ein canolfan.

   

  Yn flaenorol, mae ein cyfleusterau wedi cael eu llogi ar gyfer digwyddiadau fel cwrsiau genedlaethol achub bywyd, clwb sglefrolio, gemau pel rhwyd a blasu gwin sy’n dangos yr amrywiaethein gall ein cyfleusterau arddangos!

   

  Gweler isod am rai o'r cyfleusterau sydd ar gael sydd genym yn ein canolfan:

   

  Neuadd Chwaraeon, Pwll Nofio, Stiwdio Ymarfer, Neuadd Gweithgareddau ac Ystafell Cyfarfod

   

  Os hoffech drafod neu ofyn am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r cyfleusterau, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni!

Cysylltu â Ni

Canolfan Hamdden Llanilltud Fawr

Ham Lane, Llanilltud Fawr CF61 1TQ
Cyfarwyddiadau
Working In Partnership