Ioga

Photograph of a Yoga Class

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Yoga yn Canolfan Hamdden Llanilltud Fawr:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Ioga

Mae ioga yn weithgarwch ysbrydol, meddyliol a chorfforol lle’r ydych chi’n ymestyn mewn amrywiaeth o ffyrdd i wella eich cyflwr corfforol a meddyliol.  Ni waeth eich oedran, eich gallu na’ch profiad, mae ioga yn weithgaredd cynhwysol sy’n addas i bawb. Bydd ein dosbarthiadau ioga yn sicrhau eich bod chi wedi ymlacio’n llwyr drwy uno’r corff a’r meddwl mewn harmoni perffaith.

Gyda buddiannau corfforol, ysbrydol a meddyliol ynghlwm wrth ioga - mae hwn wirioneddol yn weithgarwch holistaidd.  Bydd ein hyfforddwyr cymwys yn darparu rhaglen a fydd yn cynnig sesiwn ymarfer corff fuddiol i chi sy’n cryfhau’r cyhyrau ac yn gwella hyblygrwydd, balans a chadernid craidd. Mae ioga yn weithgarwch gwych ar gyfer gwella eich ystum a’ch techneg anadlu. Profwyd bod gan ioga effeithiau cadarnhaol ar ein lles meddyliol; gan leihau straen a gorbryder, a hyrwyddo’r gallu i ganolbwyntio’n well.

Beth ddylwn i wisgo?

Rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwisgo dillad sy’n hyblyg ac yn gyfforddus wrth i chi symud, yn ogystal ag esgidiau cyfforddus (megis esgidiau hyfforddi) sy’n cynnig digon o sefydlogrwydd a hyblygrwydd i chi.  Rydym ni hefyd yn eich cynghori’n gryf i ddod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn. 
Working In Partnership