Pêl-droed

Photograph of Football

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Football yn Canolfan Hamdden Llanilltud Fawr:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Pêl-droed

Dyma’r gêm brydferth!  Dewch i un o’n canolfannau i gael gêm bêl-droed sy’n chwim ac yn ddifyrrwch pur! Mae’n gyfle gwych i gymdeithasu gyda’ch ffrindiau neu i gystadlu yn erbyn tîm arall.  Mae pêl-droed yn un o’r chwaraeon gorau, sy’n dal sylw’r genedl ar sail wythnosol!  Gorau o’r holl gall pobl o unrhyw oed ac unrhyw allu gymryd rhan! 

Yr hyn sy’n wych am bêl-droed yw’r ffaith eich bod chi’n cael sesiwn ymarfer corff wych heb sylwi hyd yn oed! Mae pêl-droed yn gymaint o hwyl a byddwch chi’n gwella eich stamina, eich cryfder a’ch ystwythder bob amser yr ydych chi’n chwarae.  Afraid dweud, ceir buddiannau gwych ynghlwm wrth bêl-droed gyda gweithio’n effeithiol mewn tîm yn un ohonynt! Mae pêl-droed yn llawer o hwyl, mae’n lleddfu straen, yn gyfle i gael ymarfer corff ac yn weithgaredd gwych i’w wneud gyda’ch ffrindiau!

Beth ddylwn i wisgo?

Fe’ch argymhellir yn gryf i wisgo esgidiau addas megis esgidiau ymarfer neu stỳds/llafnau o bosib.  Rydym ni hefyd yn eich cynghori i ddod â chrimogau, menig gôl geidwad, bibiau lliw, a phêl-droed! Peidiwch ag anghofio dod â digonedd o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn.
Working In Partnership