Fencing

Photograph of Fencing

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Fencing yn Canolfan Hamdden Llanilltud Fawr:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Fencing

Mae ymladd cleddyfau yn gêm gystadleuol unigryw a chlasurol.  Gan ddefnyddio atgynyrchiadau o gleddyfau, y nod yw sgorio pwyntiau drwy daro eich gilydd wrth symud yn ôl ac ymlaen ar ddarn o’r enw ‘piste’.  Er gwaethaf natur y gêm, mewn gwirionedd mae’n gamp ymladd ddiogel, llawn hwyl o ganlyniad i’r mygydau wyneb, y menig, a’r siacedi amddiffynnol, sy’n golygu ei fod yn weithgaredd cynhwysol y mae pawb yn ei fwynhau.

Mae ymladd cleddyfau yn gamp chwim a chyffrous sy’n defnyddio egni ffrwydrol i wella amser ymateb, cydsymudiad, a chryfder eich coesau.  Mae’r gamp yn un gystadleuol a diddorol, gan ddatblygu’r gallu i feddwl yn glir a rhagweld symudiadau.  Gall manteision cymdeithasol enfawr fod ynghlwm wrth ymladd cleddyfau, gan eich galluogi chi i ddod â ffrindiau gyda chi a gwneud rhai newydd hefyd!

Beth ddylwn i wisgo?

Rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwisgo esgidiau cyfforddus (megis esgidiau ymarfer nad ydynt yn marcio’r cwrt), a dillad chwaraeon ysgafn a chyfforddus i fanteisio i’r eithaf ar hyblygrwydd ac i sicrhau nad ydych chi’n mynd yn rhy boeth.  Darperir eich mygydau wyneb, menig a siacedi ar eich cyfer.  Byddem ni hefyd yn argymell eich bod yn dod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn.
Working In Partnership