Hyfforddiant Cylchol

Photograph of a Circuit Training Class

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Circuit Training yn Canolfan Hamdden Llanilltud Fawr:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Hyfforddiant Cylchol

Mae hyfforddiant cylchol yn ddosbarth ffitrwydd gwerth chweil, sy’n cynnig sesiwn gardio effeithiol iawn yn ogystal â rhoi pob cyhyr ar waith.   Mae hyfforddiant cylchol yn fath o gyflyru wedi’i gynllunio i wella eich stamina, dygnwch, a’ch cryfder i gyd mewn un sesiwn.  Byddwch chi’n cwblhau nifer o ymarferion gwahanol (gorsafoedd) gydag ychydig iawn o egwyl rhwng bob un. Pan gwblheir pob gorsaf, bydd cylch hyfforddi wedi’i gwblhau.  Gallwch chi gymryd rhan yn ein sesiynau cylchol sy’n gwella ffitrwydd ar eich pen eich hun neu gallwch ddod â’ch ffrindiau a chwblhau pob cylch mewn grŵp bach er mwyn cymell eich gilydd!

Ar ôl ein sesiynau hyfforddiant cylchol yn ein canolfan, byddwch chi wedi’ch gwefreiddio, wedi blino’n lân ac yn awyddus am fwy!  Bydd ein hyfforddwyr brwdfrydig yn cyflwyno cwrs cylchol i chi sy’n arfer pob cyhyr yn eich corff ac yn eich ysgogi i fwrw ymlaen drwy’r sesiwn gyfan.  Mae dosbarthiadau cylchol yn ffordd wych o gyfuno gweithgareddau cardio gyda gweithgareddau gwrthiant ac adeiladu cryfder.

Beth ddylwn i wisgo?

Rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwisgo dillad sy’n hyblyg ac yn gyfforddus wrth i chi symud, yn ogystal ag esgidiau cyfforddus (megis esgidiau hyfforddi) sy’n cynnig digon o sefydlogrwydd a hyblygrwydd i chi.  Rydym ni hefyd yn eich cynghori’n gryf i ddod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn.
Working In Partnership