Gwersi Nofio i Blant

Swimming Lessons

Rhaglen gwersi nofio gan Parkwood Leisure yw Aquazone, sy’n gweithredu mewn partneriaeth â Chynllun Cenedlaethol Cymdeithas Nofio Amatur ar gyfer Addysgu Nofio. Mae’r rhaglen yn cynnig gwersi i blant ac i oedolion mewn grwpiau neu un i un. Mae nofio’n sgil bywyd y dylai pawb gael y cyfle i’w feistroli yn ystod eu hoes – rydyn ni’n ymroi i sicrhau bod pawb, beth bynnag fo’u hoedran a’u gallu, yn gallu cael hwyl wrth ddysgu nofio!

Rydym ni’n ymroi i sicrhau bod ein gwersi nofion yn llawn hwyl. Rydyn ni o’r gred nad oes neb yn rhy hen nac yn rhy ifanc i ddechrau dysgu. O gofio hynny, mae ein rhaglen gwersi nofio wedi’i chynllunio i fod yn addas i bob oedran a gallu. Rydyn ni’n rhoi gwersi i blant, oedolion a gwersi unigol preifat. Caiff ein rhaglenni gwersi nofio eu cymeradwyo gan y Gymdeithas Nofio Amatur (CNA), sy’n sicrhau bod ein hathrawon yn gwbl gymwys ac yn ysbrydoli. Mae ein rhaglen gwersi yn dilyn Cynllun Cenedlaethol y CNA, gan roi bathodyn a thystysgrif i bawb wrth iddynt ddatblygu. Mae nofio’n sgil bywyd pwysig; cysylltwch â ni heddiw i ddysgu sut y gallwn ni eich helpu chi a’ch teulu i nofio’n dda

Getting Started

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Canolfan Hamdden Llanilltud Fawr yn Canolfan Hamdden Llanilltud Fawr:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch. • CAM AQUAZONE

  1. Ymwybyddiaeth sylfaenol o ddiogelwch
  2. Hyder yn y dŵr a sgiliau symud sylfaenol
  3. Gellir defnyddio offer cymorth nofio (e.e. bandiau breichiau neu arnofion)

 • CAM AQUAZONE 2

  1. Sgiliau sylfaenol ar gyfer camu’n ddiogel i’r dŵr
  2. Gellir defnyddio offer cymorth nofio (e.e. bandiau breichiau neu arnofion)

 • CAM AQUAZONE 3

  1. Sgiliau lefel uwch ar gyfer camu’n ddiogel i’r dŵr
  2. Mynd hyd at 10 metr i’r dŵr
  3. Sgiliau cylchdroi
  4. Gwybodaeth am ddiogelwch yn y dŵr

 • CAM AQUAZONE 4

  1. Datblygu dealltwriaeth o hynofedd
  2. Mireinio eich techneg cicio
  3. Nofio 10 metr gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau nofio

 • CAM AQUAZONE 5

  1. Sgwlio a throedio’r dŵr
  2. Cylchdro cyfan
  3. Gwella pob dull nofio

 • CAM AQUAZONE 6

  1. Anadlu cydlynol
  2. Technegau achub sylfaenol
  3. Nofio 25m

 • CAM AQUAZONE 7

  1. Arferion cysylltiedig gan ddefnyddio sgiliau a ddysgwyd dros y 6 cham diwethaf
  2. Cwblhau cwrs rhwystrau
  3. Nofio hyd at 100m

 • CAM AQUAZONE 8-10

  Ar ôl i’r nofiwr ddatblygu’r amrywiaeth o sgiliau craidd drwy gwblhau camau 1-7, caiff ddewis cymryd rhan yn un o’r pum gwahanol ddisgyblaeth ddyfrol*:
  1. Nofio cystadleuol
  2. Plymio
  3. Nofio cydamserol
  4. Polo dŵr
  5. Cwrs achub bywyd i ddechreuwyr

*Ni fydd pob disgyblaeth ar gael ym mhob pwll.