Ballet

Photography of Sway Dance Ballet Dancers!

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Ballet yn Canolfan Hamdden Llanilltud Fawr:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Ballet

Mae’r dosbarth hwn yn ddelfrydol ar gyfer datblygu llyfnder, ystum a symudiad eich dawnsio ballet gan sefydlu’r ymarweddiad a’r ceinder sy’n rhan o’r genre dawns mwyaf technegol. 

Mae ballet yn cynnig sesiwn ymarfer corff anhygoel, gan gryfhau eich cyhyrau craidd i ddatblygu sefydlogrwydd a chryfder er mwyn gallu perfformio symudiadau ballet prydferth. Mae ballet yn ffordd wych o gadw’n heini a chadw eich cyhyrau’n dynn yn ogystal â chynnig cyfle i gwrdd â ffrindiau newydd a datblygu cyfeillgarwch mewn grŵp cymdeithasol newydd! 

Beth ddylwn i wisgo?

Byddwch chi angen gwisgo leotard a theitiau (twtwau yn ddewisol) yn ogystal ag esgidiau ballet.  Peidiwch ag anghofio dod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiynau. 
Working In Partnership