Badminton

Photograph of Badminton

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Badminton yn Canolfan Hamdden Llanilltud Fawr:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Badminton

Mae badminton yn llawer o hwyl i bawb. Cadwch le nawr i gael cyrtiau ar amseroedd hyblyg drwy gydol yr wythnos! Gallwch chwarae i gael hwyl, derbyn hyfforddiant, neu os ydych chi awydd cystadlu, chwarae mewn cynghrair yn erbyn cystadleuwyr o’r un meddylfryd.  Mae badminton yn weithgaredd cymdeithasol, a chwaraeir ar ffurf senglau neu ddyblau ar gwrt hirsgwar a rennir gan rwyd a lleolir pob chwaraewr/pâr ar y naill ochr i’r rhwyd a’r llall.   Defnyddiwch eich sgiliau raced a meddwl yn gyflym i ennill pwyntiau yn hanner eich gwrthwynebwr o’r cwrt.  Bydd ein staff cyfeillgar y mae’n hawdd mynd atynt yn gosod y cwrt badminton ar eich cyfer cyn i chi gyrraedd, ac mae offer megis gwenoliaid a racedi ar gael i’w llogi o’r dderbynfa.

Mae badminton yn weithgaredd gwych i wella eich ffitrwydd cyffredinol ac mae’n eich cadw chi ar flaenau eich traed fel eich bod chi’n gwella eich cyflymder a chydsymudiad llaw-llygad.  Mae’n gêm gyflym sy’n datblygu ystwythder, cryfder, a deallusrwydd. Wrth gwrs, mae badminton hefyd yn weithgaredd cymdeithasol, felly gallwch chwarae gemau sengl neu ddwbl gyda ffrindiau a phobl o’r un meddylfryd.

Beth ddylwn i wisgo?

Rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwisgo esgidiau cyfforddus (megis esgidiau ymarfer nad ydynt yn marcio’r cwrt), a dillad chwaraeon ysgafn a chyfforddus i fod mor hyblyg â phosibl ac i sicrhau nad ydych chi’n mynd yn rhy boeth.  Peidiwch ag anghofio dod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn – byddwch ei angen!
Working In Partnership