Dosbarthiadau Aerobeg

Photograph of an Aerobics Class

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda Aerobics Classes yn Canolfan Hamdden Llanilltud Fawr:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Dosbarthiadau Aerobeg

Mae’r Dosbarth Aerobeg yn ddosbarth ffitrwydd hynod egnïol sydd llawn hwyl lle’r ydych chi’n perfformio amrywiaeth o symudiadau aerobeg a ddangosir i chi gan ein hyfforddwyr ysgogol!  Ni waeth faint oed ydych chi, beth yw eich gallu na faint o brofiad sydd gennych chi, mae’r dosbarth aerobeg yn weithgaredd cynhwysol sy’n addas i bawb. Bydd ein dosbarthiadau egnïol yn sicrhau eich bod chi’n gwella eich ffitrwydd, yn ymarfer eich corff i’r eithaf, ac yn cael amser gwych!

Mae’r dosbarth aerobeg yn sesiwn ymarfer corff ddelfrydol ar gyfer llosgi braster a rhoi hwb go iawn i’ch lefelau egni. Bydd y dosbarth hwn yn helpu i gynyddu eich stamina, tynhau pob cyhyr yn eich corff, yn ogystal â lleddfu straen ar ôl diwrnod hir! Mae ein hyfforddwyr cymwysedig yn cynnig rhaglen a fydd yn rhoi sesiwn ymarfer corff fanteisiol i chi a all wneud gwahaniaeth mawr i’ch ffitrwydd cyffredinol.

Beth ddylwn i wisgo?

Rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwisgo dillad sy’n hyblyg ac yn gyfforddus wrth i chi symud, yn ogystal ag esgidiau cyfforddus (megis esgidiau hyfforddi) sy’n cynnig digon o sefydlogrwydd a hyblygrwydd i chi.  Rydym ni hefyd yn eich cynghori’n gryf i ddod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn.
Working In Partnership