Gweithgareddau i bobl dros 50

Photograph of the 50+ Activities activity

Dechrau Arni

Mae ambell ffordd y gallwch chi ddechrau arni gyda 50+ Activities yn Canolfan Hamdden Llanilltud Fawr:

Ffoniwch ni ar  01446 403 000 – Gallwn roi atebion i chi ar gyfer unrhyw un o’ch cwestiynau a’ch cofrestru ar gwrs, neu anfonwch unrhyw ymholiad sydd gennych drwy lenwi’r ffurflen isod

Mae ein tîm ymroddgar yn hapus i helpu a gall roi unrhyw wybodaeth i chi y mae ei hangen arnoch.

Tua Gweithgareddau i bobl dros 50

Mae ymarfer corff rheolaidd yn un o’r ffyrdd gorau o sicrhau bod pobl o bob oedran yn manteisio i’r eithaf ar fywyd, yn enwedig ar gyfer pobl 50 oed neu’n hŷn. Mae’r corff pan ydych chi’n 50 oed neu’n hŷn yn newid a gall gyflwyno rhai heriau ar hyd y daith, ond bydd ymarfer corff cyson yn un o’n dosbarthiadau gwerth chweil ar gyfer pobl 50 oed neu’n hŷn, yn cael effaith gadarnhaol ar eich lles.

Drwy gymryd rhan yn rheolaidd yn rhai o’r gweithgareddau a gynigir gennym, gallech sylwi ar wahaniaeth enfawr yn eich lefelau egni, eich stamina a’ch cryfder.  Nid yn unig y mae’r gweithgareddau hyn yn llesol i chi yn y tymor byr, gallant atal cymhlethdodau yn y tymor hir a gwella effeithlonrwydd y galon a’r ysgyfaint! Mae ymarfer corff yn cael effaith sylweddol ar lesiant drwy leddfu straen a thensiwn a gwneud i chi deimlo’n wych!

Beth ddylwn i wisgo?

Rydym ni’n argymell eich bod chi’n gwisgo dillad sy’n hyblyg ac yn gyfforddus wrth i chi symud, yn ogystal ag esgidiau cyfforddus (megis esgidiau hyfforddi) sy’n cynnig digon o sefydlogrwydd a hyblygrwydd i chi.  Rydym ni hefyd yn eich cynghori’n gryf i ddod â digon o ddŵr i’w yfed yn ystod eich sesiwn.
Working In Partnership