Canolfan Hamdden Holm View
Heol Skomer, Y Barri CF62 9DA

GET AUGUST FOR FREE - OFFER ENDS 31 JULY

JOIN NOW

Cyfleusterau

 • Neuadd Chwaraeon 3 Cwrt
  Nid yw byth yn ddiflas yn ein neuadd chwaraeon! Gydag amrywiaeth o weithgareddau i ddewis ohonynt gallwn gynnal pob math o chwaraeon; o bêl-droed 5-bob-ochr, i bêl-fasged, i fadminton! Gall clybiau, grwpiau ac unigolion ddefnyddio ein neuadd chwaraeon ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau - yn cynnwys gymnasteg a chrefft ymladd! Gydag ystod mor wych o weithgareddau rydym yn si?r y bydd rhywbeth ar gyfer pawb!
 • Campfa
  Gydag offer o'r radd flaenaf a staff brwdfrydig i'ch helpu, ein campfa yw'r lle delfrydol i ddod yn heini! Gallwch dalu bob tro y byddwch yn mynd, neu os ydych am fargen gallwch gofrestru ar gyfer ein haelodaeth ffitrwydd expressions a chael manteision arbennig. Ymhlith y rhain mae sesiwn ymsefydlu am ddim gyda hyfforddwr campfa cymwysedig, yn ogystal â mynediad am ddim i’r pwll nofio*, ystafelloedd ffitrwydd* a dosbarthiadau ffitrwydd*. Rydym am i chi gael y gorau o'ch aelodaeth a dyna pam yr ydym yn cynnig cynllun personol i'ch helpu i wella a chyrraedd eich nodau iechyd a ffitrwydd, yn cynnwys adolygiad 6 wythnos. *Mewn canolfannau hamdden sy'n rhan o'r cynllun
 • Cyrtiau Sboncen
  Mae ein cyrtiau sboncen yn ddelfrydol ar gyfer chwaraewyr sboncen a champau raced o bob oed a gallu! Boed eich bod am chwarae’n gystadleuol yn erbyn chwaraewyr eraill, chwarae am hwyl yn erbyn ffrindiau, neu awydd taro pêl ar eich pen eich hun mewn cwrt, mae ein cyrtiau yma i chi eu defnyddio. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am dimau sboncen a champau raced, nosweithiau clwb ac ysgolion a allai fod ar gael i chi yn eich canolfan hamdden leol.
 • Cae Pob Tywydd
  Perffaith ar gyfer chwaraeon awyr agored megis pêl-droed a hoci, gall ein caeau pob tywydd fod y lleoliad delfrydol ar gyfer ymarfer, gemau, a sesiynau llawn hwyl! Defnyddir ein caeau ar gyfer gweithgareddau wedi eu trefnu gennym ni a gallwch chithau hefyd eu llogi, ar gyfer gemau 5-bob-ochr cymdeithasol ac ymarfer pêl-droed wythnosol (i enwi dim ond rhai!). Cysylltwch â’r ganolfan er mwyn darganfod sut y gallwch wneud y defnydd gorau o’n caeau pob tywydd!
 • Cafe Vita
  Mae Café Vita, sy'n darparu byrbrydau a lluniaeth ysgafn i'n holl westeion, yn lle delfrydol i gael egwyl yn ein canolfan hamdden. Rydym yn cynnig te a choffi yn ogystal â danteithion ysgafn blasus - i’r dim ar gyfer cinio, yn cynnwys saladau, omledau, tatws pob, paninis a hefyd prydau arbennig sy'n cael eu paratoi'n ddyddiol. Rydym yn si?r y dewch o hyd i rywbeth fydd yn apelio ar ein bwydlen.
 • Ystafell Ddigwyddiadau
  Perffaith ar gyfer dathliadau o bob math, gall ein hystafell digwyddiadau ddarparu ar gyfer eich holl anghenion! O bartïon plant i gyfarfodydd, gallwn ddarparu'r ystafell ddelfrydol ar eich cyfer. Bydd ein staff cyfeillgar wrth law i sicrhau bod ein hystafell digwyddiadau yn cael ei thrawsnewid i'r hyn yr ydych yn ei ddymuno.
 • Cyfleusterau I'w Logi

  Ein blaenoriaeth ni yw i deilwra ein canolfan ni i ddiwallu anghenion eich achlysur chi. O ddigwyddiadau bach ac agos, hyd at partïon penblwydd a thwrnameintiau, mae ein cyfleusterau yn addasu i chi.

   

  Yn flaenorol, rydym wedi cynnal digwyddiadau o twrnameintiau badminton i bartïon sy’n dangos yr amrywiaeth o ddefnyddiau sydd gen ein cyfleusterau.

   

  Gweler isod am rai o'r cyfleusterau sydd ar gael yn ein canolfan:

   

  Neuadd Chwaraeon, Cwrtiau Sboncen, Cae Pob Tywydd ac Ystafell Ddigwyddiadau

   

  Os hoffech drafod neu ofyn am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r cyfleusterau uchod, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni!

Cysylltu â Ni

Canolfan Hamdden Holm View

Heol Skomer, Y Barri CF62 9DA
Cyfarwyddiadau
Working In Partnership