Leisurecentre.com

Croeso i Canolfan Hamdden Holm View

Wedi'i lleoli yng nghanol De Cymru, rydym yn ganolfan hamdden sy’n cynnig campfa 66 gorsaf, neuadd chwaraeon, caeau Astroturf 7-bob-ochr, 2 gwrt sboncen a chaffi cyfeillgar ar y safle. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi, mae yna croeso i chi gysylltu â ni. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i Holm View!

Canolfan Hamdden Holm View
Heol Skomer,
Y Barri,

CF62 9DA
Rhif Ffôn: 01446 403 000

Cysylltu â Ni


Canolfan Hamdden Holm View
Heol Skomer,
Y Barri,

CF62 9DA
Rhif Ffôn: 01446 403 000
Vale of Glamorgan Council
Legacy Leisure

Gweithio mewn partneriaeth

Healthy Living Healthy Living Facebook