Canolfan Chwaraeon Colcot
Heol Colcot, Y Barri CF62 8UJ

Cyfleusterau

 • Cae Pob Tywydd
  Perffaith ar gyfer chwaraeon awyr agored megis pêl-droed a hoci, gall ein caeau pob tywydd fod y lleoliad delfrydol ar gyfer ymarfer, gemau, a sesiynau llawn hwyl! Defnyddir ein caeau ar gyfer gweithgareddau wedi eu trefnu gennym ni a gallwch chithau hefyd eu llogi, ar gyfer gemau 5-bob-ochr cymdeithasol ac ymarfer pêl-droed wythnosol (i enwi dim ond rhai!). Cysylltwch â’r ganolfan er mwyn darganfod sut y gallwch wneud y defnydd gorau o’n caeau pob tywydd!
 • Wal Ddringo
  Er mwyn cael yr adrenalin i lifo, beth am roi cynnig ar ein wal ddringo? Mae'n her wirioneddol i brofi eich cydbwysedd, cryfder a hyblygrwydd! Yn ogystal â bod yn ffordd ragorol i ddod yn heini, mae'n ffordd wych i gymdeithasu a gwneud ffrindiau.
 • Neuadd Chwaraeon
  Nid yw byth yn ddiflas yn ein neuadd chwaraeon! Gydag amrywiaeth o weithgareddau i ddewis ohonynt gallwn gynnal pob math o chwaraeon; o bêl-droed 5-bob-ochr, i bêl-fasged, i fadminton! Gall clybiau, grwpiau ac unigolion ddefnyddio ein neuadd chwaraeon ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau - yn cynnwys gymnasteg a chrefft ymladd! Gydag ystod mor wych o weithgareddau rydym yn si?r y bydd rhywbeth ar gyfer pawb!
 • Neuadd Badminton
  Mae badminton yn gamp ddelfrydol ar gyfer pob oed! Dyna pam fod gennym gwrt badminton gyda'r holl gyfarpar ar gael yn ein canolfan hamdden. Mae badminton yn ffordd ardderchog i gadw'n egnïol a chymdeithasu, felly beth am fwynhau a llogi cwrt heddiw?
 • Caeau Pêl-droed a Rygbi Maint Llawn
  Mae ein caeau pêl-droed a rygbi awyr agored yn lleoliadau perffaith ar gyfer ymarfer, gemau a thwrnameintiau! Gyda gweithgareddau’n cael eu cynnal a'u trefnu gennym ni, yn ogystal â'r cyfle i logi'r cau, gall eich tîm elwa o'r cyfleusterau rhagorol sydd gennym ar gael.
 • Cyfleusterau i'w Logi

  Ein blaenoriaeth yw i deilwra ein canolfan ar gyfer anghenion eich achlysur chi. O ddigwyddiadau bach ac agos hyd at partïon pen-blwydd a thwrnameintiau, gall ein cyfleusterau ni fod yn addas ar gyfer eich achlysur.

  Yn flaenorol, rydym wedi cynnal digwyddiadau fel gemau hoci a chystadlaethau badminton, sy’n arddangos yr amrywiaeth o ddefnyddiau i'n cyfleusterau.

   

  Gweler isod rhai o chyfleusterau sydd ar gael yn ein canolfan:

   

  Cae Pob-Tywydd, Wal Ddringo, Neuadd Chwaraeon, Neuadd Badminton a Caeon Phêl-droed a Rygbi

   

  Os hoffech drafod neu ofyn am ragor o wybodaeth am unrhyw un o'r cyfleusterau uchod, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni!

Cysylltu â Ni

Canolfan Chwaraeon Colcot

Heol Colcot, Y Barri CF62 8UJ
Cyfarwyddiadau
Working In Partnership