Canolfan Chwaraeon Colcot
Heol Colcot, Y Barri CF62 8UJ
  • Parcio am ddim Parcio am ddim
  •  Campfa â offer Campfa â offer
  •  Cyrtiau / Neuadd Chwaraeon Cyrtiau / Neuadd Chwaraeon
  • Ystyriol o Anableddau Ystyriol o Anableddau
  • System Aer-dymheredd System Aer-dymheredd
  • Llogi Cyfleuster Llogi Cyfleuster
  • Digwyddiadau Clwb Preifat Digwyddiadau Clwb Preifat

Croeso i Canolfan Chwaraeon Colcot

Wedi'i lleoli yng nghanol y Barri rydym yn ganolfan chwaraeon sy’n cynnig 8 cau pêl-droed, Astroturf dan lifoleuadau, cae rygbi, cwrt badminton, a wal ddringo dan-do.
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch chi, mae croeso i chi gysylltu â ni.
Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i Colcot!

Cysylltu â Ni

Canolfan Chwaraeon Colcot

Heol Colcot, Y Barri CF62 8UJ
Cyfarwyddiadau
Working In Partnership